Headhunting jest najszybszą i najskuteczniejszą metodą rekrutacji. Pozyskany Kandydat idealnie odpowiada potrzebom Klienta i w krótkim czasie jego praca zwraca Pracodawcy koszty poniesione na jego zatrudnienie i wdrożenie.

Zapewniamy Państwa, że dotrzemy do najlepszych kandydatów w Państwa branży! Dzięki rozbudowanej bazie danych i sieci kontaktów oraz doskonałej orientacji w sytuacji na rynku pracy, jesteśmy w stanie znaleźć kandydata ściśle odpowiadającego Państwa potrzebom i wymaganiom.

Headhunting sprawdza się w sytuacji, gdy:

  • Na rynku brakuje pracowników o bardzo rzadkich lub w danym momencie rozwoju firmy pożądanych, umiejętnościach i doświadczeniu;
  • Zwyczajnie brakuje czasu na szkolenie i gruntowne wdrożenie nowego pracownika w obowiązki;
  • Branża Klienta jest na tyle wymagająca i dynamiczna, konkurencja prężna i aktywna, że niemal każdy dzień poświęcony na przyuczenie całkiem „świeżego” bez doświadczenia w branży pracownika, może narazić firmę na straty;
  • Strategia rozwoju firmy zakłada błyskawiczne pozyskanie jak największego rynku a zatrudnienie „key person” – osoby która posiada niezbędny kapitał doświadczenia i znajomość danej branży jest niezbędne, aby tę strategię zrealizować;
  • Dział personalny potrzebuje wsparcia ze strony profesjonalnego headhuntera aby sprostać wymaganiom własnych wewnętrznych zleceniodawców, czyli szybko i efektywnie zapełnić wakaty;
  • Okoliczności, z powodu których pojawiła się potrzeba rekrutacyjna wymagają zachowania poufności, co wyklucza możliwość poszukiwań poprzez ogłoszenie publiczne;

Profesjonalny headhunting buduje dobrą markę pracodawcy jako firmy, która zatrudnia najlepszych i najcenniejszych na rynku profesjonalistów. Pokazuje, że firma jest w stanie dotrzeć do pożądanych pracowników i zaoferować im atrakcyjną ofertę pracy, doceniając ich umiejętności i doświadczenie. Naszych headhunterów cechuje wysoki poziom empatii i kultury osobistej. Dbają o zachowanie poufnej relacji z kandydatami. Dzięki temu też odpowiednio reprezentują swoich Zleceniodawców.

Dodatkowe usługi

Assessment Centre/ Development Centre: oferujemy zorganizowanie lub pomoc działom HR w organizacji sesji AC/DC dla menedżerów średniego i wyższego szczebla. Zapytaj o szczegóły: sylwia.rakowska@hire.com.pl

Testy kompetencyjne menedżerskie i sprzedażowe: Testy kompetencyjne zostały stworzone zgodnie z metodologią konstruowania testów sytuacyjnych tzw. Situational Judgment Tests (SJT). Testy typu SJT w odróżnieniu od np. kwestionariuszy osobowości nie opierają się na samoopisie. Rozwiązując je kandydat wykorzystuje posiadaną wiedzę, umiejętności oraz ujawnia swoje postawy.

Test PAPI AC: Badanie wybranych kompetencji społeczno-psychologicznych z wykorzystaniem testu PAPI oraz wywiadu kompetencyjnego dla kadry zarządzającej. TEST PAPI został zaprojektowany specjalnie do ujawniania zachowań i preferencji właściwych dla miejsca pracy.

Zapytaj o szczegóły: monika.pronczuk@hire.com.pl