Praca Tymczasowa 

Nasi Klienci zgłaszają duże problemy w znalezieniu kandydatów do pracy lokalnie, z powodu dużego popytu na pracownika w regionach rozwiniętych gospodarczo albo emigracji zarobkowej lokalnej kadry. W pozyskiwaniu cudzoziemców opieramy się na konsultantach znających doskonale specyfikę rynku pracy na Wschodzie, mających wieloletnie doświadczenie w pracy na Ukrainie. Współpracujemy też z wieloma stowarzyszenia i organizacjami, które skupiają osoby zainteresowane pracą w Polsce i pomagają im w procedurach urzędowych związanych z uzyskaniem wiz. Dlatego jesteśmy w stanie szybko i sprawnie zorganizować cały proces poszukiwania i zatrudnienia odpowiedniego pracownika.

Do najczęściej poszukiwanych zawodów należą: pracownicy produkcji, tokarze, ślusarze, spawacze, piekarze, specjaliści IT, drukarze, technolodzy branży produkcyjnej. Nabór kandydatów prowadzimy w oparciu o screening CV i rekrutację search&selection, dzięki temu rekomendowani kandydaci są sprawdzeni pod kątem kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.

Formę współpracy z Klientem oraz rodzaj umowy z kandydatem dopasowujemy do wymogów stanowiska i polskiego prawa pracy.

Try&Hire

Usługa optymalizująca ryzyko i koszt zatrudnienia cudzoziemca, polegająca na tym, że kandydat przez pierwsze 3 miesiące jest zatrudniony po stronie Habitus IR, a następnie dostaje angaż bezpośrednio u dotychczasowego Pracodawcy Użytkownika. Szczególnie sprawdza się w przypadku pracowników wysoko wyspecjalizowanych, od których wymaga się także szybkiego opanowania podstawowej komunikacji w języku polskim. Bardzo często Habitus IR prowadzi poszukiwania takiego kandydata metodą direct search z racji szczególnych wymagań stawianych mu przez potencjalnego pracodawcę.