Rekrutacje branżowe specjalistów na rynku ukraińskim są odpowiedzią na zapotrzebowania polskiego rynku pracy na wykwalifikowaną kadrę pracowników fizycznych, specjalistów i menedżerów.

W ramach naszych usług oferujemy rekrutacje stałe ukraińskich specjalistów do pracy w Polsce na dłuższe kontrakty. Zatrudnienie leży po stronie Klienta. W oparciu o profil wymagań, Habitus IR zajmuje się wyszukaniem kandydata metodami direct search i search&selection na Ukrainie. Po wywiadzie, przesyłamy raport z rekrutacji do Klienta, a następnie organizujemy spotkania z pozyskanymi kandydatami. Dodatkowo konsultujemy proces zatrudniania wybranego kandydata: procedurę wizową i jego relokację oraz wszystkie inne wymagane przez prawo polskie formalności związane z zatrudnianiem cudzoziemców. Oferujemy gwarancję na zatrudnionego kandydata, tzn. jeśli kandydat się nie sprawdzi lub odejdzie przed uzgodnionym z Klientem terminem, Habitus IR bez dodatkowych opłat przedstawia kolejną osobę do zatrudnienia.

Usługa jest dedykowana do branż, w których wyraźnie brakuje wyspecjalizowanej kadry, takiej jak: technolodzy, konstruktorzy, spawacze z uprawnieniami, automatycy, informatycy, projektanci, project managerzy, poligrafowie, itp.

Korzyści z zatrudnienia cudzoziemców:

  • optymalizacja kosztów personalnych wynikających z ryzyka zatrudnienia źle dobranego pracownika;
  • optymalizacja procesów rekrutacyjnych;
  • minimalizacja ryzyka przestojów  w produkcji z powodu braku kadry;
  • możliwość pozyskania szczególnie istotnych dla Państwa organizacji kompetencji, których podaż na polskim rynku pracy jest bardzo niska;
  • wsparcie konsultantów wyspecjalizowanych w rekrutacji w Polsce i na Wschodzie, dbających o odpowiednią jakość zatrudnionych kandydatów, legalność ich zatrudnienia i  serwis prawny.